Phim Kinh dị

Lá Phiếu Tử Hình
Tập 7 VietSub
Đừng Nên Nhìn Chỗ Khác - VietSub
VietSub + Thuyểt Minh 720p
Ma Ám Tàu Queen Mary - VietSub
VietSub + Thuyểt Minh 720p
Beaten to Death - VietSub
VietSub + Thuyểt Minh 720p
Dark Windows - VietSub
VietSub + Thuyểt Minh 720p
Đại Dương Chết Chóc - VietSub
VietSub + Thuyết Minh 1080p
Hội Sát Nhân Đọc Sách
Thuyết Minh - VietSub 1080p
Zombie Town - VietSub
VietSub + Thuyểt Minh 720p
7 Escape
Tập 5 VietSub
Nam Mao Bắc Mã
VietSub 720p
Vùng Đất Quỷ Dữ: Đảo Tử Thần
Thuyết Minh - VietSub 1080p
The Mistress
Thuyết Minh 1080p
Nightalk
Thuyết Minh - VietSub 1080p
Đêm Đáng Sợ
Thuyết Minh - VietSub 1080p
Cá Mập Siêu Bạo Chúa 2: Vực Sâu
Thuyết Minh - VietSub 1080p
Ngôi Trường Bí Ẩn
Tập 18-End VietSub