Phim Hành động

Tây Xuất Ngọc Môn
Tập 32 VietSub
Tội Ác Kinh Hoàng
Tập 3 VietSub
Lá Phiếu Tử Hình
Tập 7 VietSub
Cảnh Sát Sông Hàn
Tập 6-End VietSub
Johnny & Clyde: VietSub
VietSub + Thuyểt Minh 1080p
Us or Them: VietSub
VietSub + Thuyểt Minh 720p
The Fight Machine: (VietSub)
VietSub + Thuyết Minh 1080p
Til Death Do Us Part
Thuyết Minh - VietSub 1080p
Tình Mẹ Con
Thuyết Minh 1080p
Underverden II: VietSub
VietSub + Thuyểt Minh 1080p
Polis Evo 3 - VietSub
VietSub + Thuyểt Minh 1080p
Hội Sát Nhân Đọc Sách
Thuyết Minh - VietSub 1080p
Đại Dương Mênh Mông
Thuyết Minh - VietSub 1080p
Escalation - VietSub
VietSub + Thuyểt Minh 720p
Vua Sát Thủ - VietSub
VietSub + Thuyểt Minh 720p